Çarşamba, 11 Şubat 2015 16:43

Yükselen Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi İlkelerimiz

Öğeyi Oyla
(7 oy)

Yükselen Anadolu Rehberlik servisi olarak

Eğitimde önce farkı yaratır

Sonra fark yaratırız

AMACIMIZ

               Kendileri ve diğer insanlarla barışık, çalışan, üreten ve fırsatları değerlendirip kendisine yeni fırsatlar yaratabilen bireyler olarak hayatı süresince okul, aile ve özel yaşamında farkındalığı artmış,  potansiyel kaynaklarını keşfetmiş ve bu var olan potansiyeli ortaya çıkararak hedeflerine odaklanabilen nesiller yetiştirmektir.

Psikolojik danışma bir gelişim yolculuğudur. Bu yolculukta öğrencilerimizi

            Sorunlarına alternatif çözümler üretmeye açık, engelleri ortadan kaldıracak yüksek motivasyona sahip, öfkesini ve hatalarını kabul ederek bunları, sağlıklı yollardan ifade edebilen bireyler olarak hayat yolculuğuna hazırlarız.

          Öğrencilerimiz yaptığımız yönlendirmelerin ışığında haksızlıklara, engellenmelere, kıskançlıklara karşı stratejiler geliştirebilen, rahat, huzurlu, mutlu, sevgi dolu, sağlıklı, anlayışlı, cesur, öğrenmeye ve yeniliklere açık insani değerleri benimseyen aynı zamanda başkalarına yardım etmekten keyif duyan kişiler olarak hayata atılacaklardır.

 


      Psikolojik danışmanlığın amacı; bireyin, kendini tanımasını ve kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak, kişisel-toplumsal gelişimine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda okulumuz rehberlik servisi öğrencilerimizekendi gücüne inanan ve gücünü kullanan bir birey olmak için yürüdüğü yolda rehberlik etmektedir.

 

Küreselleşme, ekonomideki yapısal değişimler, değişen aile yapısı, çok kültürlülük, bilim ve teknolojinin yaşam biçimlerine önemli etkileri; birey ve grupların sosyal ve psikolojik yaşamlarını da etkilemekte ve değişime uyum çabaları, PDR hizmetlerine duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Okulumuz bu ihtiyacın önemi üzerinde hassasiyetle durmakta ve bireylere çağdaş dünyanın ihtiyacı olan, mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri çalışmalarını eğitsel, kişisel ve mesleki alanda yürüterek öğrencilerine destek olmaktadır.

Rehberlik Servisi İlkelerimiz

                 Bireyi tanıma teknikleri ille öğrencilerimizi yakından tanır, öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma ya çalışırız.


         Öğrencilerimizin etkili, sistemli ve verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olarak, ders çalışma isteğinde kalıcı bir değişim sağlarız.

 

         Başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırmaları noktasında öğrencilerimize destek olur ve kararlılığını sürdüremeyen öğrenciler için iyi bir yol arkadaşı oluruz. Böylece öğrencilerimizin kendi öğrenme sitilleri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluruz.

 

         Eğitim sürecinde potansiyelini en üst seviyede kullanmak isteyen öğrencilerin anlama, algılama, hatırlama, sorun çözme ve hedef belirleme becerilerini geliştirme çalışmaları yaparız.

 

         Öğrencilerimize gizilgüçlerini farkına varma olanağı sunaraközgüveni yüksek, kendini anlayabilen, problemlerini çözebilen, kendine uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilen, bireyler olmalarını sağlarız.


         Okul, aile ve öğrenci arasındaki uyumu sağlamaya çalışır, aile içi iletişim problemlerinin çözümlenmesine yardımcı oluruz.

 

Gençlerin ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri ve yaşamda gerekli olan pek çok beceriyi kazanmaları için profesyonelolarak destek vermeye çalışırız.

Okunma 3202 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 11 Şubat 2015 17:19